Bedrifter

Er du opptatt av omdømmet til bedriften du er en del av?

Har du en følelse av å bli lurt?
Rusmisbruk i og utenfor jobbsammenheng er kanskje ikke noe stort problem i din bedift, men mørketallene er høye. Hvor sikker er du?

Alfa tilbyr kurs, foredrag og samtaler om hvordan dere på best mulig måte kan håndtere og/eller være forberedt på eventuell rusproblematikk i Deres bedrift. Aktuelle problemstillinger kan være;

- HVA SKAL VI SE ETTER? (SYNLIGE OG MINDRE SYNLIGE SYMPTOMER).
Benektelse, bagatellisering, manipulering, fravær, løgner.

- BEVISSTGJØRING AV ARBEIDSGIVERANSVAR
Ruspolicy i teori og praksis.

- GRENSESETTING OG KONSEKVENSER
Unngå å bli en muliggjører

- MULIGHETER FOR PÅVIRKNING
Hvordan kan arbeidsgiver og kolleger være positive bidragsytere i prosessen før, under og etter behandling.

- SYKDOMSBEGREPET
Avhengighet er en sykdom. Pasientrettigheter og helseforsikring. Mange bedrifter har behandlingsgaranti I sine helseforsikringer. Alfa er godkjent av Tryg, IF og Gjensidige.

Rusmisbruk koster næringslivet over 11 milliarder hvert år. 30% av korttidssykefraværet og 15% av langtidssykefraværet skyldes alkohol eller andre typer rusmidler i følge nyere forskning.

Ønsker du å høre mer om hva vi kan tilby? Ta kontakt med daglig leder Petter Holden


Kontakt oss

Fyll ut skjema og trykk på Send inn
Ditt navn:  
E-post:       
Telefon:     
Melding:   
63602135
*Fyll inn koden for å vise at du ikke er en robot:
Ring oss på telefon 33 30 67 50