Lengst erfaring

Alfa har over 30 års erfaring med behandling av alkohol- og annet rusmisbruk og har 12 trinns metode som basis. Måten vi jobber på i dag er et resultat av vår lange erfaring og hva vi ser virker. Vi kaller det ALFAMODELLEN.

Erfaringsbasert kompetanse er spesielt viktig i et fagfelt som rusbehandling, fordi valgene hver enkelt av oss gjør etter behandlingen er avgjørende for tilfriskningen. Da blir erfaringene, det å følge anbefalingene fra de som har gått stien før oss, den viktigste læringen. Når denne unike erfaringen og vår innsikt i sykdommen avhengighet legges inn i et faglig og profesjonelt behandlingsløp, så virker det!

Ring oss for å høre mer om vår erfaring :) Tlf : 33 30 67 50Kontakt oss

Fyll ut skjema og trykk på Send inn
Ditt navn:  
E-post:       
Telefon:     
Melding:   
50593533
*Fyll inn koden for å vise at du ikke er en robot:
Ring oss på telefon 33 30 67 50